برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

chest

/ˈt͡ʃest/ /t͡ʃest/

معنی: صندوق، سینه، جعبه، محفظه، خزانه داری، تابوت، قفسه سینه، خزانه، یخدان، سینه انسان
معانی دیگر: جعبه ی دردار، دولاب، دولابچه، هزاربیشه، تاقچه ی در دار، بودجه یا پولی که به کاربردهای خیریه می رسد، پس انداز ویژه، (کالبد شناسی) قفسه ی سینه، (نادر) خزانه، صندوق پول

بررسی کلمه chest

اسم ( noun )
(1) تعریف: the upper front section of the human body between the neck and the abdomen.
مشابه: bust

(2) تعریف: a durable box with a lid and often with a lock, used for storage or shipping.
مشابه: casket, trunk

(3) تعریف: a cupboard, cabinet, or dresser.
مشابه: cabinet

(4) تعریف: a place where the public funds of an organization are kept; coffer.

واژه chest در جمله های نمونه

1. chest pain
درد قفسه‌ی سینه (مربوط به قلب)

2. a chest of drawers
قفسه‌ی کشودار

3. hairless chest
سینه‌ی بی‌مو

4. his chest is covered with black hair
سینه‌اش از موی سیاه پوشیده است.

5. his chest was covered with decorations
سینه‌اش پر از مدال بود.

6. kamali's chest is hairy
سینه‌ی کمالی پشمالو است.

7. the chest had been locked and plumbed
صندوق قفل و پلمب شده بود.

8. the chest is too heavy to be moved
صندوق سنگین‌تر از آن است که بشود آن را حرکت داد.

9. ammunition chest
جعبه‌ی مهمات

10. a bow-front chest of drawers
قفسه‌ی کشودار جلو قوسی

11. a medicine chest
قفسه‌ی دارو

12. a tattooed chest
سینه‌ی خالکوبی شده

13. only some chest pains are relegated to the group of cardiovascular diseases
فقط برخی از دردهای سینه را به گروه بیماری‌های قلب و عروق وابسته می‌دانند.

14. rahmat's hirsute chest
...

مترادف chest

صندوق (اسم)
case , bin , fund , box , chest , trunk , coffer , hutch
سینه (اسم)
bosom , bust , chest , breast , thorax
جعبه (اسم)
case , box , chest , hutch
محفظه (اسم)
case , shield , box , chest , encasement , crate
خزانه داری (اسم)
chest , bursary , treasury , exchequer , pay office
تابوت (اسم)
kist , chest , casket , coffin , sarcophagus , eternity box
قفسه سینه (اسم)
kist , chest , thorax , rib cage
خزانه (اسم)
lob , chest , treasury , exchequer , paybox , magazine , treasure trove , thesaurus
یخدان (اسم)
chest , icebox , freezer
سینه انسان (اسم)
chest

معنی عبارات مرتبط با chest به فارسی

قفسه ی کشودار (معمولا در اتاق خواب)، گنجه کشودار
قفسه ی کشودار (که روی قفسه ی کشودار بزرگتری سوار شده باشد)
(در صدا و آواز) صدای زیر، دامنه ی صداهای زیر
جعبه ی مهمات
قفسه ی کشودار (برای نگهداری پیراهن و زیرپوش مردانه)
صندوق چوب سدر (که جامه های پشمین و خز را برای بید نخوردن در آن قرار می دهند)
قفسه ی کشودار (که روی قفسه ی کشودار بزرگتری سوار شده باشد)
(امریکا - وجوهی که هر ساله در شهرها و دهات برای امور خیریه گردآوری می شود) صندوق خیرات، صندوق اعانه برای امور خیریه
خود را خالی کردن دق دل
صندوق جهیزیه ی دختر، جعبه ای که زن جوان جهیزیه والبسه خود را در ان میگذارد
صندوقچه ملوان
صندوق ملبوس وملزومات کارکنان کشتی
(موتورهای بخار) محفظه ی بخار
...

معنی chest در دیکشنری تخصصی

chest
[بهداشت] قفسه صدری
[نساجی] کارور جلو در خیاطی
[کوه نوردی] مهار سینه ، طناب سینه
[فوتبال] پاس باسینه
[فوتبال] دریافت باسینه
[سینما] تصویر از سینه به بالا - نمای از سینه به بالا
[کوه نوردی] گرة سینه
[عمران و معماری] صندوق شناور بوکانوسکی
[عمران و معماری] صندوق مهاربند

معنی کلمه chest به انگلیسی

chest
• front part of the body from the neck to the waist; storage box; shipping box; bureau, cabinet; place in which the funds of an organization are stored; funds of an organization
• your chest is the top part of the front of your body.
• if you get something off your chest, you say what you have been worrying about; an informal expression.
• a chest is a large, heavy box.
• see also chest of drawers.
chest of drawers
• bureau, dresser, piece of furniture having drawers in which clothing and other items are stored
• a chest of drawers is a piece of furniture with drawers which you keep clothes in.
community chest
• fund intended for community welfare projects (based on financial donations)
expand one's chest
• make one's chest larger by taking a deep breath
flat chest
• chest of a woman with small breasts
get it off your chest
• unburden yourself, pour out your troubles, talk about it with someone
hope chest
• articles gathered by a woman in preparation or anticipation for marriage; trousseau
sea chest
• chest containing a sailor's belongings; cargo hold in a ship
tea chest
• a tea chest is a large wooden box in which tea is packed when it is exported. some people use tea chests for putting things in when they move from one house to another.

chest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
صندوقچه
Her books and clothes were packed into chests. کتاب ها و لباس های در صندوقچه گذاشته شده است.
Arian
قفسه ی سینه
tinabailari
سینه ، قفسه سینه
anzmaetjbr
هر چیز قفسه مانند مثلا
مث قفسه ی سینه
یا مثلا قفسه ای ک کتاب بزارن داخلش📚😆
Z.N
A larg strong box with lid used to storing things
به معنای صندوق👆🏻
یه معنی دیگشم میشه قفسه سینه
OopsxD
The front and upper part of the human body

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی chest

کلمه : chest
املای فارسی : چست
اشتباه تایپی : زاثسف
عکس chest : در گوگل

آیا معنی chest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )