برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

cheque book

/ˈt͡ʃekˈbʊk/ /t͡ʃekbʊk/

دفترچه چک کتابچه ثبت ارقام یاموادرسیدگی شده

واژه cheque book در جمله های نمونه

1. My only means of identification was my cheque book.
[ترجمه ترگمان]تنها وسیله من برای شناسایی کتاب چک من بود
[ترجمه گوگل]تنها وسیله شناسایی من چک کتاب من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cheque book facility allows for a minimum withdrawal of £200.
[ترجمه ترگمان]تسهیلات کتاب چک امکان برداشت حداقل ۲۰۰ پوند را فراهم می‌کند
[ترجمه گوگل]امکانات حساب چک اجازه می دهد تا برای حداقل برداشت از 200 پوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She walked quickly to the desk, flourishing her cheque book.
[ترجمه ترگمان]او به سرعت به سمت میز رفت، کتاب چک خود را ترقی داد
[ترجمه گوگل]او به سرعت به سمت میز رفت و کتاب چک را پرورش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The cheque book facility allows for a minimum withdrawal of £200, but there is no credit card add on.
[ترجمه ترگمان]امکانات چک چکی به حداقل ۲۰۰ پوند اجازه می‌دهد، اما هیچ کارت اعتباری به آن اضافه نمی‌شود
[ترجمه گوگل]تسهیلات حساب چک اجازه می دهد تا برای حداقل خروج ...

cheque book را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Artina.A
دسته چک
تعریف = A book of cheques
Nima
دسته چك

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cheque book

کلمه : cheque book
املای فارسی : چکو بوک
اشتباه تایپی : زاثضعث ذخخن
عکس cheque book : در گوگل

آیا معنی cheque book مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )