برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1438 100 1

charts

واژه charts در جمله های نمونه

1. charts of the indian ocean and the persian gulf
نقشه‌های اقیانوس هند و خلیج فارس

2. sea charts
نقشه‌های دریانوردی

3. prognostic weather charts
نمودارهای پیش بینی وضع هوا

معنی کلمه charts به انگلیسی

dominate the charts
• have the best rating on a popularity pole for a period of time; be very popular for a significant amount of time (about musicians, television programs, etc.)

charts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مکیه ولی زاده
همراه مریض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی charts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )