برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

chamber maid


کلفت، کنیز، خادمه

chamber maid را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی chamber maid

کلمه : chamber maid
املای فارسی : چمبر مید
اشتباه تایپی : زاشئذثق ئشهی
عکس chamber maid : در گوگل

آیا معنی chamber maid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )