برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

chamber concert

/ˈtʃeɪmbərˈkɑːnsərt/ /ˈtʃeɪmbəkənˈsɜːt/

کنسرت مجلسی

معنی کلمه chamber concert به انگلیسی

chamber concert
• concert of chamber music (music suited for performance in a room or small auditorium and having about two to ten solo instruments)

chamber concert را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی chamber concert

کلمه : chamber concert
املای فارسی : چمبر کنسرت
اشتباه تایپی : زاشئذثق زخدزثقف
عکس chamber concert : در گوگل

آیا معنی chamber concert مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )