برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

chain store

/ˈt͡ʃeɪnˈstɔːr/ /t͡ʃeɪnstɔː/

فروشگاه زنجیری (یا زنجیره ای)، فروشگاههای مشابه متعلق به یک شرکت یا کالا

بررسی کلمه chain store

اسم ( noun )
• : تعریف: one of a group of retail stores that are under the same ownership or central management system and that follow a uniform marketing policy.

واژه chain store در جمله های نمونه

1. The chain store piloted a 13-week part-time secondment programme in which five employees spent hours working with five voluntary organisations.
[ترجمه ترگمان]این فروشگاه زنجیره‌ای یک برنامه part ۱۳ هفته‌ای را هدایت کرد که در آن پنج کارمند ساعت‌ها صرف کار با پنج سازمان داوطلبانه کردند
[ترجمه گوگل]فروشگاه زنجیره ای یک برنامه ی نیمه وقت 13 هفته ای را اجرا کرد که پنج کارمند ساعت ها با 5 سازمان داوطلب کار می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. With the chain stores and restaurants, one town looks a lot like any other.
[ترجمه ترگمان]با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و رستوران‌ها، یک شهر خیلی شبیه به بقیه است
[ترجمه گوگل]با فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها، یک شهر خیلی شبیه به هر چیز دیگری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The streets are dominated by chain stores.
[ترجمه ترگمان]خیابان‌ها تحت تسلط فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند
[ترجمه گوگل]خیابان ها تحت سلطه فروشگاه های زنجیره ای هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Today, major chain stores and automakers are slated to release December sales figures.
...

معنی کلمه chain store به انگلیسی

chain store
• a chain store is one of many similar shops owned by the same company.

chain store را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad hadi bakhish
فروشگاه زنجیره ای
Dark Light
Chain Store :
فروشگاه زنجیره ای

Chain Stores :
فروشگاه های زنجیره ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی chain store

کلمه : chain store
املای فارسی : چین استور
اشتباه تایپی : زاشهد سفخقث
عکس chain store : در گوگل

آیا معنی chain store مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )