برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cfu

cfu را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
1. Central (organisation of) Farhangian University: سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

2. Colony Forming Unit: واحد اندازه گیری باکتری در واحد کلنی
سیداسماعیل ملک شادخت
واحد تشکیل کلن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cfu مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )