برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1581 100 1
شبکه مترجمین ایران

century

/ˈsent͡ʃəri/ /ˈsent͡ʃəri/

معنی: سده، قرن
معانی دیگر: صد سال، (روم باستان) دسته ی صد نفری سرباز، (روم باستان) یکی از حوزه های انتخاباتی روم

بررسی کلمه century

اسم ( noun )
حالات: centuries
(1) تعریف: a unit of time equal to one hundred years.

- Some giant tortoises live for more than a century.
[ترجمه ترگمان] بعضی از tortoises بزرگ بیش از یک قرن زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل] برخی از لاک پشت های غول پیکر بیش از یک قرن زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one of successive periods of one hundred years, usu. counted before or after the birth of Jesus Christ.

- Two world wars took place in the twentieth century.
[ترجمه B] دو جنگ جهانی در قرن بیستن رخ داد.(صورت گرفت)
|
[ترجمه ترگمان] دو جنگ جهانی در قرن بیستم رخ داد
[ترجمه گوگل] دو جنگ جهانی در قرن بیستم رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه century در جمله های نمونه

1. George Washington lived in the eighteenth century.
جرج واشنگتن در قرن هجدهم زندگی می کرد

2. The United States is more than two centuries old.
ایالات متحده بیش از دو قرن قدمت دارد

3. Many prominent men have been born in this century.
بسیاری از مردان مشهور در این قرن متولد شده اند

4. during that century persian literature reached its florescence
در آن سده ادبیات فارسی به شکوفایی رسید.

5. the second century b. c.
قرن دوم پیش از میلاد

6. the twentieth century started in 1900
قرن بیستم از سال 1900 آغاز شد.

7. from the fifth century onward
از قرن پنجم به بعد

8. early in the present century
در اوایل سده‌ی کنونی

9. his specialty is sixteenth century literature
ویژه گری (تخصص) او ادبیات سده‌ی شانزدهم است.

10. the offset of a century of industry was no less than universal ugliness
پیامد یک قرن صنعت چیزی جز زشتی گسترده نبود.

11. at the turn of this century
در آغاز این قرن

12. the commencement of the present century
...

مترادف century

سده (اسم)
projection , obstruction , prominence , centenary , century , centennial , sill , oppilation
قرن (اسم)
century

معنی عبارات مرتبط با century به فارسی

(گیاه شناسی) آگاو، گوشخر (agave americana ـ بومی نواحی خشک و حاره ی امریکا ـ برگ های گوشتالو ـ بین ده تا سی سال یک بار گل می دهد و سپس می میرد)
ورزش : ¹ 5امتیاز یا بیشتر توپزن در مسابقه کریکت

معنی century در دیکشنری تخصصی

century
[ریاضیات] قرن، صد سال
[سینما] پایه پرچم

معنی کلمه century به انگلیسی

century
• period of one hundred years
• a century is the period of a hundred years that is used when stating a date. for example, the 19th century was the period from 1801 to 1900.
• a century is also any period of a hundred years.
discovery of the century
• most important discovery in the past hundred years
end of a century
• end of a period of one hundred years
nineteenth century
• period of 100 years that began in 1800 and ended in 1899
sixteenth century
• period of one hundred years that began in the year 1500 and ended in 1599
twentieth century
• period of 100 years between 1900 and 1999
twenty first century
• period of 100 years between 2000 and 2099

century را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a-j
هر صد سال
reyhan
صده . قرن
Sina
سده، قرن ،هر صد سال
محمد پارسا آموزگار بهمبری
سده.قرن .بازه زمانی صد ساله
Hizan
سده
kimiaaa
a period of 100 years
سده , قرن
🥀🖤🥀
A period of 100years
●we live in the21st century●
tinabailari
قرن
Every 100 years is a century
هر صد سال یک قرن است ™️™️
MOHITO
قرن
Every 100 years is a century
هر قرن صد سال است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی century

کلمه : century
املای فارسی : کنتوری
اشتباه تایپی : زثدفعقغ
عکس century : در گوگل

آیا معنی century مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )