برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1711 100 1
شبکه مترجمین ایران

cell mediated immunity

معنی کلمه cell mediated immunity به انگلیسی

cell mediated immunity
• (medicine) cellular immunity activated by t lymphocytes (rather than antibodies), cmi

cell mediated immunity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
ایمنی به واسطه سلول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cell mediated immunity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )