برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

cave in


1- فرو ریختن، 2- خراب کردن 3- (عامیانه) تسلیم شدن، فروریزی، فروریخت، آوار، فروریزش

بررسی کلمه cave in

عبارت ( phrase )
حالات: caves in, caving in, caved in
(1) تعریف: to collapse inward.
مشابه: collapse

(2) تعریف: (informal) to surrender or yield.
مشابه: capitulate, fold

- He caved in to her demands.
[ترجمه امین] او تسلیم خواسته‌های او شد.
|
[ترجمه ترگمان] ناچار تسلیم خواسته او شد
[ترجمه گوگل] او به خواسته هایش رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
حالات: cave-ins
• : تعریف: a collapse inward, as of the walls of an underground mine.
مشابه: collapse

واژه cave in در جمله های نمونه

1. the cave-in of the mine caused heavy casualties
فروریزی معدن تلفات سنگینی به بار آورد.

2. He hollowed out a cave in the snowfield for night.
[ترجمه ترگمان]او برای شب یک غار خالی کرده بود
[ترجمه گوگل]او شب را در غار برف گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The chairman is expected to cave in to pressure from shareholders.
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رود که رئیس از سهامداران برای فشار آوردن به سهامداران استفاده کند
[ترجمه گوگل]انتظار می رود که رئیس به نفوذ سهامداران فشار وارد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The President is unlikely to cave in to demands for a public inquiry.
[ترجمه ترگمان]بعید است که رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست یک سوال عمومی وارد غار شود
[ترجمه گوگل]بعید به نظر رؤیای رئیس جمهور به مطالبات عمومی نیاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The management refused to cave in to their demands.
[ترجمه ترگمان]مدیریت از غار به خواسته‌های آن‌ها سر ب ...

معنی cave in در دیکشنری تخصصی

cave in
[عمران و معماری] فروریختگی - فروریزش
[زمین شناسی] فروریختگی ، فرو ریزش
[معدن] فروکش کردن (معادن زیرزمینی)

معنی کلمه cave in به انگلیسی

cave in
• a cave-in is the sudden collapse of a roof into a building, room, or cave below it.

cave in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Omid
Search caves for seal team
MELIKA
سقوط کردن، تسلیم شدن
ف،فرهودی
پذیرفتن نظر دیگران
آرمان
کوتاه آمدن(تسلیم شدن)
مونا
of a roof or similar structure) subside or collapse.1


capitulate or submit under pressure.2
مبین عصمتی
پا پس کشیدن
بهادر اسلامی
فروریختن

مثال :

The roof of the tunnel caved in on them .

سقف تونل ریخت روی اونها .

میتونید برای یادگیری لغات و اصطلاحات بیشتر همراه با مثال به کانال اینستاگرام من سر بزنید . ممنومم
languageyar@

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cave in

کلمه : cave in
املای فارسی : کیو این
اشتباه تایپی : زشرث هد
عکس cave in : در گوگل

آیا معنی cave in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )