برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1424 100 1

cater cousin

/ˈkeɪtərˈkʌzn̩/ /ˈkeɪtəˈkʌzn̩/

(قدیمی) دوست صمیمی، همدم، german cousin : دوست صمیمی دوست صمیمی

معنی کلمه cater cousin به انگلیسی

cater cousin
• dear friend, intimate friend; (archaic) cousin; distant relative, quater-cousin

cater cousin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cater cousin
کلمه : cater cousin
املای فارسی : کتر کازین
اشتباه تایپی : زشفثق زخعسهد
عکس cater cousin : در گوگل

آیا معنی cater cousin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )