برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

catch oneself


جلو خود را (به ویژه جلو زبان خود را) گرفتن، یک دفعه متوجه شدن و حرف خود را سنجیدن

catch oneself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید کاظمیان
یدفعه به خود آمدن
Sometimes I catch myself doing something my mother used to do when I was a child

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی catch oneself

کلمه : catch oneself
املای فارسی : کتچ انسلف
اشتباه تایپی : زشفزا خدثسثمب
عکس catch oneself : در گوگل

آیا معنی catch oneself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )