برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

catch all

catch all را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لاله
در گروه بندي به گروهي گفته ميشود كه شامل انواع احتمالات متنوع مي باشد.
جلال نجاریزدی
همه جانبه، کلی
مریم
عبارت مبهم، عبارت کلی
فرهاد سليمان‌نژاد
عبارت كلی و مبهم
Figure
فراگیر،جامع، یک اصلاح و یا طبقه/دسته/گروه کلی، فراگیر و جامع comprehensive
- Something that holds or includes odds and ends or a wide verity of different things
- intended to include a lot of different things or possibilities
- a term or category of many different things
A catch all clause in the contract
مهدی کائینی
جهان‌شمول
رضا
سپر
سارافرجپور
فراگیر و جامع
All around

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی catch all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )