برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

catapult

/ˈkætəˌpəlt/ /ˈkætəpʌlt/

معنی: منجنیق، سنگ انداز، منجنیقانداختن، بامنجنیق پرت کردن
معانی دیگر: (با منجنیق یا پرتابگر) جهاندن، افکندن، پراندن، پرتاب شدن یا کردن، بزاندن، (جنگ افزار قدیمی) منجنیق، کشکنجیر (فلاخن بزرگی که با آن سنگ و آتش به سوی دشمن پرتاب می کردند)، (انگلیس) فلاخن، تیر و کمان (بچه ها)، (اسبابی که هواپیما یا موشک و غیره را از عرشه ی کشتی هواپیمابر به جلو و بالا می جهاند) پرتابگر، دستگاهی که در صورت لزوم خلبان را از هواپیمای جنگی به بیرون می افکند تا با چتر نجات فرود آید، هرجسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود

بررسی کلمه catapult

اسم ( noun )
(1) تعریف: an ancient military machine used to hurl missiles such as large stones, esp. at fortifications.
مترادف: ballista
مشابه: arbalest, bombard, mortar

- In medieval times, catapults were often used to shoot burning materials attached to arrows or spears over fortress walls.
[ترجمه ترگمان] در دوران قرون‌وسطی، catapults اغلب برای شلیک مواد مشتعل به نیزه یا نیزه بر روی دیواره‌ای دژ مورد استفاده قرار می‌گرفت
[ترجمه گوگل] در دوره های قرون وسطی، اغلب سگ ها برای سوزاندن مواد سوزی متصل به فلش یا صخره ها بر دیوارهای قلعه استفاده می شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a device for launching aircraft where runway space is severely limited, as on an aircraft carrier deck.

(3) تعریف: a device for hurling small missiles; slingshot.
مترادف: sling, slingshot
مشابه: mortar
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: catapults, catapulting, catapulted
• : تعریف: thrust by or as though by a catapult.
مترادف: fling, hurl, launch, sling
مشابه: flip, spring, toss

- A role in a hit film can catapult an unknown actor into stardom.
[ترجمه ترگمان] نقش در فیلم ضربه ...

واژه catapult در جمله های نمونه

1. to launch a plane by catapult
هواپیما را با منجنیق پرتاب کردن

2. The boy surrendered the catapult to the teacher.
[ترجمه ترگمان]پسر منجنیق را به طرف معلم تسلیم کرد
[ترجمه گوگل]پسر این تپه را به معلم تسلیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On that type of aircraft carrier, a catapult was used to help launch aircraft.
[ترجمه ترگمان]در آن نوع از ناو هواپیمابر، یک تیرکمان برای کمک به پرتاب هواپیما مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه گوگل]در این نوع هواپیمای بدون سرنشین، برای کمک به پرتاب هواپیما، یک اسکله استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With her catapult and her shop lifting, Jake causes chaos.
[ترجمه ترگمان]با تیرکمان و her که داره بلند میشه، \"جیک\" باعث هرج و مرج میشه
[ترجمه گوگل]جیک با چرخش و مغازه او بلند می شود و موجب هرج و مرج می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The catapult breaks throwing boiling Hot Pot gloop everywhere.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف catapult

منجنیق (اسم)
arbalest , catapult
سنگ انداز (اسم)
catapult
منجنیقانداختن (فعل)
catapult
بامنجنیق پرت کردن (فعل)
catapult

معنی کلمه catapult به انگلیسی

catapult
• ancient device for hurling missiles, ballista; sling
• hurl; propel, launch; sling; be catapulted
• a catapult is a device for shooting small objects such as stones over a short distance.
• a catapult is also a device that is used to launch aircraft from an aircraft carrier.
• when something catapults or is catapulted somewhere, it moves very suddenly, quickly, and violently through the air.
• if something catapults you to a particular state or situation, you are suddenly in that state or situation.

catapult را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی
منجنیق

حتما دیدید که پهپاد های کوچک و سبک رو چطور به وسیله یک چنین وسیله ای به هوا پرتاب میکنند . البته ناوهای هواپیمابر هم چنین وسیله برای به جلو پرتاب کردن هواپیماها دارند ( چون فضا محدوده و هواپیما باید به شتاب لازم برسه )
Dark Light
دوستان جنگ های صلیبی باز میدونن.
Catapult : منجنیق / پرتاب شدن
Trebuchet : منجنیق فوق العاده بزرگ که اگه گلوله و سنگ پرتی ازش به قصر بهوره ویران میشه.سنگی با ۹۰ کیلوگرم وزن رو ۳۰۰ متر پرتاب میکنه
اردوان طالبی
منجنیق - پرتاب کردن - سوق دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی catapult

کلمه : catapult
املای فارسی : کتپولت
اشتباه تایپی : زشفشحعمف
عکس catapult : در گوگل

آیا معنی catapult مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )