برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1458 100 1

catalytic converter

/ˌkætəˈlɪtɪkkənˈvɝːtər/ /ˌkætəˈlɪtɪkkənˈvɜːtə/

(فیلتر شیمیایی که به لوله ی اگزوز وصل است و دود ماشین را پالایش می کند - برای کم کردن آلودگی هوا) دودگیر

بررسی کلمه catalytic converter

اسم ( noun )
• : تعریف: an antipollution device on automobiles that consists of a chemical filter connected to the exhaust system.

واژه catalytic converter در جمله های نمونه

1. A catalytic converter will cut out 90% of carbon monoxide emissions.
[ترجمه ترگمان]یک مبدل کاتالیزوری، ۹۰ درصد انتشار کربن مونوکسید را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]مبدل کاتالیستی 90 درصد از انتشار گاز مونوکسید کربن را از بین خواهد برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All vehicles come with a catalytic converter as standard.
[ترجمه ترگمان]همه وسایل نقلیه دارای یک مبدل کاتالیزوری به عنوان استاندارد هستند
[ترجمه گوگل]همه خودروها با یک مبدل کاتالیزوری به عنوان استاندارد عرضه می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And if your car is fitted with a catalytic converter, Shell Advanced will help enhance the catalyst's performance.
[ترجمه ترگمان]و اگر خودروی شما مجهز به یک مبدل کاتالیزوری است، شل پیشرفته به افزایش عملکرد کاتالیست کمک خواهد کرد
[ترجمه گوگل]و اگر ماشین شما با یک مبدل کاتالیستی سازگار باشد، Shell Advanced به افزایش عملکرد کاتالیزور کمک خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Every Saab now has a catalytic converter.
...

معنی کلمه catalytic converter به انگلیسی

catalytic converter
• device in automobiles which converts harmful exhaust gases into harmless products
• a catalytic converter is a device that is fitted to a car's exhaust system in order to reduce the amount of poisonous gases that come from the engine.

catalytic converter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام حمیدی
فیلتر لوله اگزوز ، دودگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی catalytic converter
کلمه : catalytic converter
املای فارسی : کتلیتیک کانورتر
اشتباه تایپی : زشفشمغفهز زخدرثقفثق
عکس catalytic converter : در گوگل

آیا معنی catalytic converter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران