برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

cashregister

cashregister را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لاذرا
صندوق فروشگاه
F ostad
صندوق فروشگاه

صندوقی که قیمت اجناس
و پول را در آن نگه میدارن

جمله : The cashier puts the money in the cashregister
A
A machine that give us a paper of receipt

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cashregister مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )