برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

cash register

/ˈkæʃˈredʒəstər/ /kæʃˈredʒɪstə/

معنی: صندوق پول یا ماشین دخل مغازه، صندوق پول شمار، ماشین صندوقداری، صندوق
معانی دیگر: (بازرگانی) تحویل نقدی (پرداخت کل مبلغ در هنگام تحویل کالا) (مخفف آن: .c.o.d)، (در فروشگاه ها و غیره) صندوق (که پول را در آن می گذارند و رسید آن را به همراه کالا به خریدار می دهند)، ماشین ثبت خرید وفروش روزانه مغازه صندوق خودکاری که پول های دریافت شده راثبت مبکند

بررسی کلمه cash register

اسم ( noun )
• : تعریف: a business machine, equipped with one or more drawers for storing bills and coins, that records, displays, and keeps a running total of sales and tax receipts, used esp. in retail stores.
مشابه: register

واژه cash register در جمله های نمونه

1. He was caught red-handed taking money from the cash register.
[ترجمه ترگمان]اون دستگیر شده بود و پول رو از صندوق پول گرفته بود
[ترجمه گوگل]او به دست قرمز دستگیر شد و پول را از طریق پول نقد دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cash register only opens once the card has been swiped.
[ترجمه ترگمان]دفتر نقدی فقط یکبار باز میشه که کارت اعتباری بوده
[ترجمه گوگل]کارت نقدی تنها زمانی باز می شود که کارت کشف شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The old cash register opened with a ping.
[ترجمه ترگمان]صندوق پول قدیمی با پینگ کردن باز شد
[ترجمه گوگل]اداره پول نقد قدیمی با پینگ باز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The raiders snatched $100 from the cash register.
[ترجمه ترگمان]مهاجمان ۱۰۰ دلار از صندوق پول نقد دریافت کردند
[ترجمه گوگل]مهاجمان 100 دلار از ثبت پول نقد دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف cash register

صندوق پول یا ماشین دخل مغازه (اسم)
cash register , sales register
صندوق پول شمار (اسم)
cash register
ماشین صندوقداری (اسم)
cash register
صندوق (اصطلاح)
cash desk , cash register

معنی کلمه cash register به انگلیسی

cash register
• machine at a store where cash is stored and sales transactions are made
• a cash register is a machine in a shop, pub, or restaurant that is used to register sales and to add up how much money people pay. money is kept in a cash register.

cash register را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
دستگاه ثبت خریدوفروش روزانه
amir
صندوغ پول
roza
صندوق خرید
رز
ماشین ثبت خرید وفروش
shiva_sisi‌
A machine used in shops to keep the money in and record the amount of money from each sale
Isaw
ماشین پول
Mina
A cash register is a machine in a for adding up and keeping money.
sepid
صندوق پول شمار
...
دستگاه نگهدارنده و شمارنده پول
Ashkan
صندوق پول
Dins
صندوق پول
Negr
صندوق پول
مجید دلبندم
صندوق فروشگاهی
ح ش
صندوق پول🐰
Kiana
a machine used in shops for adding and keeping money
STRAY KIDS
صندوق پول شمار
MOEIN
A cash register is a machine in a for adding up and keeping money
sarina
صندوق پول
یه دوست
صندوق پول
Mahan
صندوق پول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cash register
کلمه : cash register
املای فارسی : کاش رجیستر
اشتباه تایپی : زشسا قثلهسفثق
عکس cash register : در گوگل

آیا معنی cash register مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )