برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1397 100 1

case sensitive

واژه case sensitive در جمله های نمونه

1. Note: SQL statements are not case sensitive. WHERE is the same as where.
[ترجمه ماهان] گفته ها و اظهارات SQL (نوعی بانک داده) به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست.کلمه "جایی" (با حروف بزرگ) با کلمه "جایی"(با حروف کوچک) تفاوتی ندارد
|
[ترجمه ترگمان]نکته: اظهارات SQL در حالت حساس نیستند جایی است که در آن قرار دارد
[ترجمه گوگل]توجه داشته باشید اظهارات SQL حساس به حروف نیستند جایی است که همان جایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Symbol names are not case sensitive, but the case of the first symbol definition is preserved.
[ترجمه ترگمان]نام نماد به صورت حساس نیست، اما مورد اول تعریف نماد حفظ می‌شود
[ترجمه گوگل]نام نماد حساس به حروف بزرگ نیست، اما مورد اول تعریف نمادین حفظ می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Incorrect email or password. The passwords are case sensitive. Please check your CAPS lock key.
[ترجمه ترگمان]ایمیل یا گذرواژه نادرست گذرواژه‌ها به موارد حساس حساس هستند لطفا کلید قفل CAPS را چک کنید
[ترجمه گ ...

معنی case sensitive در دیکشنری تخصصی

case sensitive
[کامپیوتر] حساس به حروف کوچک و بزرگ - ایجاد تمایز میان حروف بزرگ و کوچک مانند A در مقابل a مثلا" نام فایلهای unix به کوچک یا بزرگ بودن حروف حساسند از این رو myDATAوmydataنام دو فایل مختلف است نام فایلها در داس به کوچک یا بزرگی حروف حساس نیستند از این رو mydata و MYDATA نام یک فایل است ویندوز 95 کوچکی و بزرگی حروف در فایل نام را حفظ می کند اما نامهایی که فقط در کوچکی و بزرگی حروف با هم متفاوتند یکسان تلقی شوند.
[ریاضیات] نسبت به حرف کوچک و بزرگ حساس (تمایز قائل) است.
[کامپیوتر] جستجوی بر مبنای کوچکی و بزرگی حروف . - بودن حرف ، جستجو برای حساسیت نسبت به بزرگ یا کوچک .

معنی کلمه case sensitive به انگلیسی

case sensitive
• sensitive to the difference between lower-case letters and capital letters

case sensitive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاربر آبادیس
[کامپیوتر] حساس به حروف کوچک و بزرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی case sensitive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )