برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

carrier bag

واژه carrier bag در جمله های نمونه

1. To conserve resources, please reuse this carrier bag.
[ترجمه ترگمان]برای حفظ منابع، لطفا از این کیسه حامل استفاده کنید
[ترجمه گوگل]برای حفظ منابع، لطفا این کیسه حامل را دوباره استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He stooped to pick up the carrier bag of groceries.
[ترجمه ترگمان]خم شد تا کیسه حمل خواربار فروشی را بردارد
[ترجمه گوگل]او برای جمع آوری کیسه حامل مواد غذایی دست و پنجه نرم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What were they doing in a carrier bag?
[ترجمه ترگمان]اونا توی یه کیسه حمل و نقل چیکار میکردن؟
[ترجمه گوگل]آنها در کیسه حامل چه کار کردند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Becky, holding a small carrier bag from a music shop, came in.
[ترجمه ترگمان]بکی کیف کوچکی از یک فروشگاه موسیقی در دست داشت و وارد شد
[ترجمه گوگل]بکی، برگزاری یک کیسه حامل کوچک از مغازه موسیقی، وارد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه carrier bag به انگلیسی

carrier bag
• paper or plastic for carrying purchases

carrier bag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد احمدی
=shopping bag
کیسه پلاستیکی
کیسه خرید
Zahra
ساک
سبدخرید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی carrier bag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )