برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

careless

/ˈkerləs/ /ˈkeələs/

معنی: سرهم بند، بی دقت، لا ابالی، غافل، مسامحه کار، سبکسر، غفلت کار، لا قید
معانی دیگر: سر به هوا، یخلا، ولنگار، با بی دقتی، کم توجه، بی توجه، حواس پرت، شلخته، سهل انگار، نسنجیده، بی غم، غم آزاد، فارغ البال (رجوع شود به: carefree)

بررسی کلمه careless

صفت ( adjective )
مشتقات: carelessly (adv.), carelessness (n.)
(1) تعریف: not cautious or attentive enough; negligent (often fol. by "with," "about," or "in").
مترادف: inattentive, neglectful, negligent, remiss
متضاد: attentive, careful, deliberate, exact
مشابه: cavalier, derelict, harum-scarum, imprudent, inadvertent, incautious, lax, mindless, off guard, perfunctory, rash, reckless, slack, slipshod, thoughtless, unwise, vagabond

- He's still a careless driver even after receiving numerous traffic tickets.
[ترجمه علیرضا] او هنوز هم یک راننده بی دقت است،حتی پس از دریافت قبوض جریمه متعدد.
|
[ترجمه ] او یک راننده ی بی دقت است چون قبض های جریمه ی زیادی دریافت کرده|
[ترجمه ترگمان] او هنوز هم یک راننده بی‌احتیاط است، حتی پس از اینکه بلیط رفت و آمد متعددی را دریافت کرد
[ترجمه گوگل] او حتی پس از دریافت بلیط های ترافیکی متعدد نیز یک راننده بی رحم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه careless در جمله های نمونه

1. careless driving
رانندگی با بی‌دقتی

2. a careless answer
پاسخ نسنجیده

3. don't be careless about grammar and punctuation!
در باره‌ی املا و نقطه گذاری بی دقتی نکن‌!

4. he is a careless driver and has already had several accidents
او راننده‌ی سر به‌هوایی است و تا به حال چندین تصادف کرده است.

5. he was a careless worker negligent of details
او کارگر بی‌دقتی بود که به جزئیات توجه کافی نمی‌کرد.

6. these texts were corrupted by careless copyists
کاتبان بی‌دقت،باعث خراب شدن این متون شده‌اند.

7. my father always chided me for being careless
پدرم همیشه مرا بخاطر بی‌دقتی ملامت می‌کرد.

8. A careless word may kindle strife; a cruel word may wreck a life, a timely word may level stress, a loving word may heal and bless.
[ترجمه ترگمان]یک واژه بی‌دقتی ممکن است نزاع را تحریک کند؛ یک کلمه ظالمانه ممکن است یک زندگی را خراب کند، یک کلمه به موقع استرس را کاهش دهد، یک کلمه دوست ممکن است التیام یابد و برکت دهد
[ترجمه گوگل]یک کلمه بی دقتی می تواند نزاع را تقویت کند؛ یک کلمه بی رحمانه ممکن است یک زندگی را خراب کند، یک کلمه به موقع ممکن است تنش را تسویه کند؛ یک کلمه دوست داشتنی میتواند درمان شود و برکت دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف careless

سرهم بند (صفت)
bad , awkward , tinkering , careless
بی دقت (صفت)
careless , butterfingered , negligent , inattentive , inobservant
لا ابالی (صفت)
careless , slovenly , slipshod , carefree , light-hearted , improvident , nonchalant , remiss , indifferent , harum-scarum , pococurante
غافل (صفت)
unaware , neglectful , careless , negligent , inattentive , heedless
مسامحه کار (صفت)
neglectful , careless , negligent , nonchalant
سبکسر (صفت)
careless , stupid , frivolous , featherbrained , featherheaded
غفلت کار (صفت)
neglectful , careless , negligent , remiss , delinquent
لا قید (صفت)
happy-go-lucky , careless , slipshod , unconcerned , glib , indifferent , jaunty , thoughtless

معنی careless در دیکشنری تخصصی

careless
[فوتبال] بی دقت

معنی کلمه careless به انگلیسی

careless
• not cautious, reckless; apathetic, indifferent
• if you are careless, you do not pay enough attention to what you are doing, and so you make mistakes.
• you do something in a careless way when you are relaxed, unworried, or confident.
careless attitude
• inattentive manner, negligent attitude, heedless frame of mind, unconcerned outlook
careless mistake
• stupid mistake, foolish error
careless of
• not thinking of -, not considering -

careless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Z.m
Careless
بی دقت
Yasi
بی دقت. سر به هوا
Sonia Dokhaei
بي دقت
Mohammad
بی دقت،حوس پرت،سهل انگار
....
بی توجه
Mamad
مراقب نبودن
حامدنیازی
بیغم . بیخیال. سربه هوا
Pop
بی دقت
Hjz
سهل انگار
سعیدی
بی احتیاطی
Ps
حواس پرت
Me gg
بی دقت
sanaz
بی توجه
آرمین قاری
حواس پرت
Matin
بی دقت
shiva_sisi‌
not paying enough attention to what you are doing, so that you make mistakes, damage things etc
tinabailari
You are a careless man about your money
تو در مورد مسائل مالی خود بی‌دقت هستی 🐣🐣
mobina
بی احتیاط
مونا پ
بی دقت ، بی احتیاط
E.inanloo
بی توجه
ملیکا
بی دقت،سر به هوا،حواس پرت
ملیکا
سربه هوا،حواس پرت،بی دقت
M.danaee
Careless از دو کلمه care (به معنی مراقب) وless(به معنی نیست و وجودندارد)تشکیل شده یعنی کسی که مراقب نیست یا همون بی دقت
Maedeh
بی احتیاط
کورش رضانژادی
بی احساس
Nanan tadaghNDa
بی دقت
MOBIAROOM
معنی:بی دقتی , توجه نکردن در انجام کاری
معنی به انگلیسی not paying enough to what you are doing
مثال یا جمله :my mather drives carelessy یعنی مادر من بی دقت رانندگی می کند

carless:inattentive
HAVE A GOOD TIME ````
امیرحسین رمضانی
بی دقت.سر به هوا.بی توجه.حواس پرت
رضا حیدری
بی دقت ؛ بی خیال

# He's very careless with his money
# He made a careless remark about her appearance
# She's rather careless about her appearance

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی careless

کلمه : careless
املای فارسی : کرلس
اشتباه تایپی : زشقثمثسس
عکس careless : در گوگل

آیا معنی careless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )