برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

careerism

/kəˈriːrəzəm/ /kəˈrɪərɪst/

معنی: دنبال کردن شغل

بررسی کلمه careerism

اسم ( noun )
مشتقات: careerist (n.)
• : تعریف: zealous pursuit of success in a career, often at the expense of family life, ethics, or the like.

مترادف careerism

دنبال کردن شغل (اسم)
careerism

معنی کلمه careerism به انگلیسی

careerism
• excess devotion to one's career (resulting in neglect of other personal issues, such as one's family)

careerism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالخلیل قوطوری
Careerism-En -کارایزم=دنبال کردن شغل
Careerism-Turk-کأرایزم= دنبال کار وشغل، نشانه وردپای کار
کأر=کار- ایز(بروزن این)=پشت، عقب، دنبال، دنباله، ردپا، نشانه- ایزم =به دنبال، دنبالم ، دنبالم را-ایزمَ گِل=به دنبالم بیا – ایزم وُزا= پشتم (دنبالم را )را نگاه کن
Is-En ایز=است ، هست
معانی دیگر: است (سوم شخص مفرد در زمان حال از فعل: be)، پیشوند: رجوع شود به: iso- (پیش از واکه می آید(، مخفف:، جزیره، است هست سوم شخص مفرد از فعل
Is-Turk-ایز= نشانه، اثر، رد پا، پشت،عقب، دنبال،موجودیت یک چیز، وجود یک چیز، هست بودن یک چیز (چون نشانه واثری از چیزی وجود دارد پس چیزی هست یا است یا وجود دارد)و...-در زبان انگلیسی: be بَی یا بی=بودن، وجود داشتن در زبان ترکی : با= بودن ، وجود داشتن، هست، است
ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی وبلاک poladabady@blogfa.com-
مرتضی بزرگیان
شغل‌گرایی
مهدی
حرفه گرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی careerism
کلمه : careerism
املای فارسی : کریریسم
اشتباه تایپی : زشقثثقهسئ
عکس careerism : در گوگل

آیا معنی careerism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )