برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1410 100 1

care

/ˈker/ /keə/

معنی: توجه، غم، بیم، مواظبت، سرپرستی، تیمار، پرستاری، مراقبت، پروا، دلواپسی غم، غم خوردن، سرپرستی کردن
معانی دیگر: غصه، نگرانی، واهمه، دلواپسی، تلواسه، دقت، احتیاط، (با for) ملاحظه(ی دیگران)، علاقه، مراعات (دیگران)، نگهداری، تحت توجه، پژدگی، مسئولیت، اهمیت دادن، مهم شمردن، (با about) مراعات کردن، علاقه نشان دادن، با توجه کردن از، پرستاری کردن، کالیدن، مراقبت کردن، تیمار کردن، پژردن، (با for) دوست داشتن، عشق داشتن، میل داشتن، خواستن، دلواپسی م، پروا داشتن، علاقمند بودن

بررسی کلمه care

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: acronym of "Cooperative for American Relief Everywhere."

واژه care در جمله های نمونه

1. care of
(نامه‌ها و بسته‌های پستی) توسط (مخفف آن: c/o)

2. drowning care in a perpetual carouse
با میگساری غم خود را فراموش کردن

3. due care
توجه لازم

4. follow-up care in treating cancer
پیگیری مراقبت در درمان سرطان

5. scrupulous care
توجه موشکافانه

6. take care of yourself
از خودت مواظبت کن.

7. use care and discretion in your choice of an assistant!
در گزینش معاون خود دقت و احتیاط به کار ببر.

8. could care less
(در اصل بوده است: couldn't care less) اصلا اهمیت ندارد

9. in care of
رجوع شود به: care of

10. not care (or give) a continental
(امریکا) اصلا اهمیت ندادن،خم به ابرو نیاوردن

11. not care (or give) a fig for (somebody or something)
اصلا اهمیت ندادن (به چیزی یا کسی)،ناچیز شمردن،عین خیال (کسی) نبودن

12. not care (or give) a hang about
عین خیال (کسی) نبودن،کک (کسی) نگزیدن،بی‌خیال بودن

13. not care (or give) a rap
اصلا اهمیت ندادن،بی تفاوت ...

مترادف care

توجه (اسم)
attention , tendency , remark , tent , advertence , consideration , regard , care , notice , advertency , favor , keep , notation , assiduity , tendance , heed , attendance
غم (اسم)
distress , care , sorrow , rue , anxiety , heartache , grief , despondency , despondence
بیم (اسم)
scare , fear , dread , phobia , care , apprehension , funk , awe , misgiving , scrupulosity , qualm , scruple
مواظبت (اسم)
care , assiduity , carefulness , tendance , vigilance
سرپرستی (اسم)
care , patronage , attendance , supervision , tutelage , superintendency , superintendence , wardship , tutorship , tutorage , protectorship
تیمار (اسم)
care , attendance
پرستاری (اسم)
care , tendance , attendance , nursing
مراقبت (اسم)
attention , care , contemplation , tendance , vigilance , meditation , surveillance , watch , guarding , watchfulness , observation , concentration , look-out
پروا (اسم)
fear , care , concern
دلواپسی غم (اسم)
care
غم خوردن (فعل)
care
سرپرستی کردن (فعل)
patronize , manage , care , tutor , superintend

معنی عبارات مرتبط با care به فارسی

روانشناسى : مراقب
غصه انسانراهرقدرهم نیرومندباشدازپادرمیاورد
(نامه ها و بسته های پستی) توسط (مخفف آن: c/o)، توسط
فرسوده ازغم
(پزشکی - پرستاری کسی که تازه عمل کرده و یا مریض بوده) پس تیمار، مراقبت بعد از عمل یا بیماری و غیره
وابسته به نگهداری و پرورش کودکان (به ویژه در دوران پیش از مدرسه)
(خدمات مهد کودک) کودک داری، (درمان) مراقبت در روز
هرچه باداباد، الله بختی، بی باک، جسور، بی توجه به مقام، لاابالی، لاقید
بی تقاوت
(پزشکی - پرستاری از بیمار پس از مرخص شدن از بیمارستان) تیمار دراز مدت، پرستاری پس از بیمارستان
برایم علی السویه است، فرق ندارد، اهمیت نمی دهم
دقت کردن، مواظب بودن، احتیاط کردن
توجه از خود، خودپایی

معنی care در دیکشنری تخصصی

care
[بهداشت] مواظبت - پرستاری
[برق و الکترونیک] آدرس نگه داری
[بهداشت] مراقبتهای قبل از زایمان
[بهداشت] مراقبت جمعی
[بهداشت] مراقبت همه جانبه
[بهداشت] مراقبت خانگی
[حقوق] مراقبت لازم و کافی
[نساجی] مراقب آسان -شسنشو و اطو کشی آسان
[بهداشت] مراقبت خانوادگی
[بهداشت] مراقبت بهداشتی
[بهداشت] مراقبت پزشکی
[بهداشت] مراقبتهای بعد از زایمان

معنی کلمه care به انگلیسی

care
• attention, concern; caution; supervision, management
• be concerned with -; look out for -, watch over -; like, be fond of -
• if you care about something, you are concerned about it or interested in it.
• if you do not care what you do or what happens, it does not matter to you at all.
• if you care for someone or care about them, you like them a great deal and feel a lot of affection for them.
• care is the act of providing what people need to keep them healthy, or to make them well after they have been ill.
• if you care to do something, you want or choose to do it; a formal use.
• if you do something with care, you do it with great attention in order to avoid mistakes or damage.
• cares are worries; a formal use.
• see also caring.
• if you say that someone couldn't care less about something, you are saying in an emphatic way that it does not matter to them at all.
• if you say for all i care, you are indicating in an emphatic way that it does not matter to you at all what someone does.
• children who are in care are being looked after by the state.
• if you take care of someone, you look after them.
• if you take care of a problem or something that needs attention, you deal with it.
• if you take care to do something, you make absolutely certain that you do it.
• you can tell someone to take care when you think they are in danger, or when you are saying goodbye to them.
• if you care for someone or something, you look after them.
• if you say that you do not care for something, you mean that you do not like it; an old-fashioned use.
care for
• watch over, tend to
• want, wish for, would like (e.g: "would you care for a drink?" )
care free
• not worried, free of concerns
care of
• through someone, via another, c/o (i ...

care را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تقوی
health care مراقبت از سلامت
Zahra
مراقبت
tina
care is a synonym for "attention"
سوگند تجری
مواظبت
Morteza
مراقبت کردن
AFSH
سلامتی
میلاد علی پور
درمان، معالجه
Hasti
مراقبت کردن
S. H. N
Taking care of your self

از خ ودت برای کن
محمد حیدری
اهمیت دادن
Mobi
اهمیت دادن
Mohammad
ملحق شدن
m.d
با هم بودن
نگین
مراقبت کردن
فیروزه اهوازی
محافظت ومراقبت
PARIS
مراقبت
health of care
محافظت از سلامتی
parastoo
دقت.مواظب. توجه
Mamad
نگرانی...
?Why should we care
محدثه فرومدی
وقع نهادن/گذاشتن/گذاردن
الهام خلیلی
ارائه خدمات
Digo
مراقب مواظب
...
واقعاً که با این سایت مزخرفتون
از این بیشتر توقع داشتم...
...
واقعاً که ...
آبروی همه ی ایرانی هارو با این سایت چرتتون بردین...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی care
کلمه : care
املای فارسی : کار
اشتباه تایپی : زشقث
عکس care : در گوگل

آیا معنی care مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )