برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

canon regular


کشیشی که از اصول و قوانین رهبانی و خانقاهی پیروی کند (ولی راهب نباشد)

canon regular را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی canon regular
کلمه : canon regular
املای فارسی : کنن رگولر
اشتباه تایپی : زشدخد قثلعمشق
عکس canon regular : در گوگل

آیا معنی canon regular مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران