برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

candyland

candyland را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامران بهمنی
یک بازی تخته ای که �پادشاهی ماجراهای شیرین� The Kingdom of Sweet Adventures نیز نامیده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی candyland مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )