برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

cancel out

واژه cancel out در جمله های نمونه

1. The gains and losses are expected to cancel out.
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رود که سود و زیان از بین برود
[ترجمه گوگل]انتظار می رود که سود و زیان از بین برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His strong points and weak points cancel out.
[ترجمه ترگمان]نقاط قوت و نقاط ضعف او حذف می‌شوند
[ترجمه گوگل]نقاط قوت و ضعف او از بین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This month's pay cheque will cancel out his debt, but it won't give him any extra money.
[ترجمه ترگمان]این ماه پرداخت بدهی اش را لغو خواهد کرد، اما پول بیشتری به او نخواهد داد
[ترجمه گوگل]چک پرداخت این ماه بدهی خود را از بین می برد، اما هیچ پولی اضافی به او نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her kindness and generosity cancel out her occasional flashes of temper.
[ترجمه ترگمان]مهربانی و سخاوت او گاهی اوقات تلخ و temper را از هم جدا می‌کند
[ترجمه گوگل]مهربانی و سخاوت او از فریادهای گاه به گاه خلق و خوی خود رد می شود
[ترجمه شما] ...

معنی cancel out در دیکشنری تخصصی

cancel out
[ریاضیات] ساده کردن

معنی کلمه cancel out به انگلیسی

cancel out
• eliminate the effect of something

cancel out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشته
خنثی کردن،یر به یر کردن
علی محمد خوشنودی
خنثی کردن یا بی‌اثر کردن
Figure
خنثی کردن neutralize
شستن و بردن wipe out
The costs cancelled out the benefits

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی cancel out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )