برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

call rate


اختیار خرید یا عدم خرید (سهام و غیره)، (بازار اوراق قرضه) نرخ بهره ی وام های دیداری (عندالمطالبه)

واژه call rate در جمله های نمونه

1. This may raise call rates, both generally and at night.
[ترجمه ترگمان]این ممکن است نرخ تماس را هم به طور کلی و هم در شب افزایش دهد
[ترجمه گوگل]این ممکن است نرخ تماس، هم به طور کلی و هم در شب افزایش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The overnight unsecured call rate -- what banks charge each other for overnight loans -- traded at 0. 46 percent.
[ترجمه ترگمان]نرخ تماس امن شبانه - چیزی که بانک‌ها برای وام‌های شبانه به یکدیگر می‌پردازند - - در صفر معامله شدند ۴۶ درصد
[ترجمه گوگل]میزان تماس ناخوانای یک روزه - چه بانکهایی که برای وامهای یک شبه به یکدیگر میپردازند - معادل 0 46 درصد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Latest function, more cheaper long distance call rate and more simple internal call route.
[ترجمه ترگمان]آخرین تابع، نرخ تماس با فاصله بسیار ارزان‌تر و مسیر فراخوانی داخلی ساده‌تر است
[ترجمه گوگل]آخرین عملکرد، ارزان تر نرخ تماس از راه دور و ساده تر مسیر تماس داخلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The drop call rate as a reflection network performances important target, has been the network optimization w ...

call rate را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی call rate

کلمه : call rate
املای فارسی : کال ریت
اشتباه تایپی : زشمم قشفث
عکس call rate : در گوگل

آیا معنی call rate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )