برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

calamity

/kəˈlæməti/ /kəˈlæmɪti/

معنی: سانحه، سختی، فلاکت، بدبختی، مصیبت، بلاء، فاجعه، بیچارگی
معانی دیگر: بلا، آدرنگ، نکبت، رزیئه

بررسی کلمه calamity

اسم ( noun )
حالات: calamities
(1) تعریف: an event causing extreme harm, suffering, or destruction; disaster.
مترادف: catastrophe, disaster, tragedy
متضاد: blessing, godsend, miracle
مشابه: accident, adversity, affliction, blow, cataclysm, earthquake, flood, misfortune, mishap

(2) تعریف: a state of extreme misery and suffering.
مترادف: agony, distress, misery, pain, suffering, tribulation
مشابه: depression, despair, grief, sadness, sorrow

واژه calamity در جمله های نمونه

1. Failure in one test should not be regarded as a calamity.
شکست در یک امتحان، نبایستی به عنوان یک مصیبت تلقی شود

2. The death of her husband was a calamity which left Mrs. Marlowe numb
مرگ شوهرش، مصیبتی بود که خانم "مارلو" را به شدت مات و مبهوت کرد

3. What is more dismal than one calamity following upon the heels of another?
چه چیز بدتر از آن است که بلا یکی پس از دیگری بر آدمی نازل گردد؟

4. a calamity called earthquake
مصیبتی به نام زلزله

5. to bear a calamity with fortitude
فاجعه‌ای را با بردباری تحمل کردن

6. the mongol invasion was a great calamity
هجوم مغولان فاجعه‌ی عظیمی بود.

7. Calamity is man’s true touchstone.
[ترجمه ترگمان]سنگ محک واقعی انسان است
[ترجمه گوگل]عذاب وجدان، علامت واقعی انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. An optimist sees an opportunity in every calamity; a pessimist sees a calamity in every opportunity.
[ترجمه ترگمان]یک فرد خوش بین در هر فاجعه‌ای فرصت می‌بیند؛ نسبت به هر فرصتی، یک بدبین، یک فاجعه می‌بیند
[ترجمه گوگل]خوشبین فرصت در هر فاجعه را می بیند؛ بدبختی د ...

مترادف calamity

سانحه (اسم)
accident , event , casualty , calamity
سختی (اسم)
resistance , hardship , privation , rigor , intensity , calamity , distress , severity , violence , tenacity , adversity , hardness , difficulty , trouble , discomfort , rigidity , inclemency , solidity , intension , obstruction , complication , problem , cumber , implacability , inexorability , inflexibility , rigorism
فلاکت (اسم)
calamity , adversity , catastrophe
بدبختی (اسم)
calamity , adversity , misery , misfortune , disaster , mishap , reverse , misadventure , mischance , ill-being , wrack
مصیبت (اسم)
calamity , affliction , catastrophe , disaster , mishap , tragedy , suffering , sorrow , bale , depravation
بلاء (اسم)
terror , violation , curse , calamity , disaster , bale , misadventure , pest , plague , scourge
فاجعه (اسم)
calamity , catastrophe , disaster , tragedy
بیچارگی (اسم)
desperation , calamity , misery , misfortune

معنی عبارات مرتبط با calamity به فارسی

بلا میبارد، بلامیریزد

معنی کلمه calamity به انگلیسی

calamity
• disaster, catastrophe
• a calamity is an event that causes a great deal of damage or distress; a formal word.
calamity befell him
• something terrible happened to him, he suffered great misfortune
calamity howler
• pessimist, someone who always sees potential disaster

calamity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
situation of calamity
در جریان بیماری کرونا: وضعیت فاجعه ملی
میثم علیزاده
فاجعه ، بلا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی calamity

کلمه : calamity
املای فارسی : کلمیتی
اشتباه تایپی : زشمشئهفغ
عکس calamity : در گوگل

آیا معنی calamity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )