برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

caffe latte

واژه caffe latte در جمله های نمونه

1. A caffe latte is one or two shots of espresso with steamed milk and foam filling the rest of the cup.
[ترجمه ترگمان]یک latte caffe یک یا دو گلوله اسپرسو با شیر بخار پز و پر کردن باقیمانده فنجان است
[ترجمه گوگل]یک کافه شیرینی یک یا دو عکس از اسپرسو با شیر بخار و فوم پر کردن بقیه فنجان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Get the proper equipment needed to make a caffe latte and get expert tips on making your own espresso coffee drinks in this free instructional video.
[ترجمه ترگمان]تجهیزات مناسب مورد نیاز برای تهیه قهوه اسپرسو را تهیه کنید و نکات تخصصی در تهیه قهوه اسپرسو خود را در این ویدئوی آموزشی رایگان به دست آورید
[ترجمه گوگل]دریافت تجهیزات مناسب برای ساخت یک کافه شیرینی و کسب راهنمایی های متخصص در ساخت نوشیدنی های قهوه اسپرسو خود را در این ویدیو آموزشی رایگان دریافت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The espresso-based caffe latte is a kind of coffee drink made with hot milk.
[ترجمه ترگمان]The latte یک نوع نوشیدنی قهوه با شیر داغ است
[ترجمه گوگل]کاسه قهوه مبتنی بر اسپرس نوعی نوشیدنی قهوه با شیر گرم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه caffe latte به انگلیسی

caffe latte
• espresso mixed with hot or frothed steamed milk

caffe latte را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
Caffe latte یا کافه لاته پایه اصلی ان قهوه که معمولاً اسپرسو می باشد و شیر داغ است بنابراین کافه لاته از ترکیب قهوه و شیر داغ و پودر داغ یا شربت شکلات داغ تهیه می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی caffe latte مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )