برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

cachet

/ˈkæʃe/ /ˈkæʃeɪ/

معنی: مهر، کاشه، خاصیت، کپسول
معانی دیگر: هرگونه نشان یا حرکت یا گفتار حاکی از رضایت، (سند یا نامه ی رسمی) مهر، مهر و موم (رجوع شود به: letter de cachet)، (داروسازی) کپسول، پوشش دارو، (تمبر یادبود) نقش ویژه، خاتم، پهن

بررسی کلمه cachet

اسم ( noun )
(1) تعریف: an official seal on a document or letter.

- The document appears to be authentic since it bears the proper cachet.
[ترجمه ترگمان] به نظر می‌رسد که این سند معتبر باشد چون حاوی نامه‌های سربه‌مهر \" است
[ترجمه گوگل] این سند ظاهرا معتبر است از آنجاییکه کافی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a distinguishing mark, feature, or quality.

- Owning a yacht is a cachet of wealth.
[ترجمه ترگمان] با یک کشتی تفریحی یک \"نامه‌های سربه‌مهر\" است
[ترجمه گوگل] داشتن یک قایق بادبانی یک قاعده ثروت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: prestige.

- Membership in this exclusive club carries a certain cachet.
[ترجمه ترگمان] عضویت در این باشگاه اختصاصی \"نامه‌های سربه‌مهر\" نیز دارد
[ترجمه گوگل] عضویت در این باشگاه منحصر به فرد، یک قلاب خاصی را حمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه cachet در جمله های نمونه

1. my doctorate had given me a certain cachet in her parents' eyes
درجه‌ی دکترای من موجب شد که والدین او با نظر موافقی به من نگاه کنند.

2. Rembrandt's paintings show the cachet of genius.
[ترجمه ترگمان]نقاشی‌های رامبراند، نامه‌های سربه‌مهر نبوغ را نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]نقاشی های رامبراند نشان دهنده نقاشی نابغه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's a good college, but lacks the cachet of Harvard.
[ترجمه ترگمان]این یک کالج خوب است، اما فاقد \"نامه‌های سربه‌مهر\" (هاروارد)است
[ترجمه گوگل]این یک کالج خوب است، اما فقدان جایگاه هاروارد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No other brand name has quite the same cachet.
[ترجمه ترگمان]هیچ نام تجاری دیگری نیز وجود ندارد
[ترجمه گوگل]هیچ نام تجاری دیگر کاملا مشابه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A Mercedes carries a certain cachet.
[ترجمه ترگمان]یک مرسدس a خاصی دارد
[ترجمه گوگل]یک مر ...

مترادف cachet

مهر (اسم)
affection , liking , love , seal , stamp , signet , cachet , impress , punch , sigil
کاشه (اسم)
cachet
خاصیت (اسم)
nature , character , use , cachet , property , feature , trait , peculiarity
کپسول (اسم)
cachet , capsule , theca

معنی عبارات مرتبط با cachet به فارسی

(فرانسه - قبل از انقلاب کبیر) نامه ی مهرو موم شده (معمولا حاوی حکم دستگیری کسی)، ورقه جلب

معنی کلمه cachet به انگلیسی

cachet
• capsule; stamp, special mark
• if someone or something has a certain cachet, they have a quality which makes people admire them or approve of them.

cachet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نصرالهی
نشان، مُهر، مُهر توشیح
غزال سرخ
به‌نقل از هزاره:
نشان اصالت
نشان مرغوبیت
مهر
مُهر تأیید
(در داروسازی) کاشه
ساجده حاجی هاشمی
Approval
If sth has cachet, people think it is very good or special
زهره
اصالت، پرستیژ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی cachet

کلمه : cachet
املای فارسی : کچت
اشتباه تایپی : زشزاثف
عکس cachet : در گوگل

آیا معنی cachet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )