برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cyberspace

بررسی کلمه Cyberspace

اسم ( noun )
• : تعریف: the electronic medium of globally networked computers, esp. when conceived of as a three-dimensional space where online communication and transactions take place.

واژه Cyberspace در جمله های نمونه

1. She travels in cyberspace by sending messages to friends around the world.
[ترجمه ترگمان]او با ارسال پیام به دوستان در سراسر جهان، در فضای مجازی سفر می‌کند
[ترجمه گوگل]او در فضای مجازی با ارسال پیام به دوستان در سراسر جهان سفر می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The prospect of censorship in cyberspace has raised fears and sparked debates over decency and privacy.
[ترجمه ترگمان]چشم‌انداز سانسور در فضای مجازی ترس‌ها را افزایش داده و بحث‌هایی را بر سر شرافت و حریم خصوصی برانگیخته است
[ترجمه گوگل]چشم انداز سانسور در فضای مجازی، باعث ترس و اضطراب و حفظ حریم خصوصی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These two misfits link up through cyberspace and slowly find a connection.
[ترجمه ترگمان]این دو مخلوط دوتایی از طریق فضای مجازی به هم متصل می‌شوند و به آرامی یک اتصال پیدا می‌کنند
[ترجمه گوگل]این دو مفهوم از طریق فضای مجازی به هم پیوسته و به آرامی اتصال پیدا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In cyberspace, newsgroups are the public bulletin-board areas where people talk about whatever interests them.
...

معنی Cyberspace در دیکشنری تخصصی

cyberspace
[کامپیوتر] فضای مجازی بخشی از جامعه و فرهنگ انسانی که به جای یک محل فیریکی خاصی در سیستمهای کامپیوتری شبکه ای وجود دارد. مثلاً جایی که بیشتر حسابهای بانکی و پیامهای الکترونیکی قرار دارند . cybrspace نام دارد .

معنی کلمه Cyberspace به انگلیسی

cyberspace
• virtual space, theoretical place in which one is located when connected to a computer network such as the internet (computers)
• virtual space, theoretical place in which one is located when connected to a computer network such as the internet (computers)

Cyberspace را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای
Moonika_alone
فضای مجازی
فضای رایانه ای
یلدا
فضای مجازی
m
فضای مجازی
H
فضای مجازی
آرش علیمحمدی
فضای مجازی
علیرضا خلیلیان
رایاسپهر
.
فضای مجازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Cyberspace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )