برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1395 100 1

Cut off date

معنی Cut off date در دیکشنری تخصصی

[نساجی] تعطیل کارگاه برای رسیدگی به موجودی - بستن حسابها و خاتمه دوره مالی
[ریاضیات] تاریخ خاتمه

Cut off date را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ندا بختیاری
تاریخ انقطاع زمانی (مقطع گیری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cut off date مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )