برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cut and Carry

معنی Cut and Carry در دیکشنری تخصصی

Cut and Carry
[آب و خاک] برداشت و حمل

Cut and Carry را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Cut and Carry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )