برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cut Away


دامن گرد,نیم تنه دامن گرد

واژه Cut Away در جمله های نمونه

1. He cut away the old branches from the tree.
[ترجمه ترگمان]شاخه‌های قدیمی را از درخت جدا کرد
[ترجمه گوگل]او شاخه های قدیمی را از درخت قطع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He cut away the material which he didn't need.
[ترجمه ترگمان]چیزی را که نیاز نداشت قطع کرد
[ترجمه گوگل]او موادی را که او نیازی به آن نداشت، برش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Using a sharp knife, cut away the pith and peel from both fruits.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از یک چاقوی تیز، مغز و پوست هر دو میوه‌ها را ببرید
[ترجمه گوگل]با استفاده از یک چاقوی تیز، ساقه و پوست را از هر دو میوه برش دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cut away, children! The motorcade is starting.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها را ببرید، بچه‌ها! کاروان موتوری در حال حرکت است
[ترجمه گوگل]فرزندانتان را برید اتوبوس شروع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Cut Away در دیکشنری تخصصی

[سینما] برش - برش انحرافی
[سینما] درون برش - نمای واسطه - نمای ارتباطی - برش خروجی - شات رابط واسطه - بریدن و جدا شدن - برون برش - برون برش (برش به نمای فرعی یا لایی ) - به هم چسباندن دو قسمت از یک واقعه
[سینما] صحنه لایی - نمای برشی - نمای برون برش

معنی کلمه Cut Away به انگلیسی

cut away
• cut off (e.g., "i asked my son to cut away the branches that stick out on the tree"); move fast to another scene or focus on something else when filming (e.g., "while filming the war scene, the director shouted 'cut away now!' when the soldier was wounded ")
• cutaway, formal jacket coat which is short in front and has long tails in the rear; model or illustration which has part of the exterior removed in order to show the interior

Cut Away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Kimia
قطع کردن، جدا کردن sever

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut away

کلمه : cut away
املای فارسی : کات آاوای
اشتباه تایپی : زعف شصشغ
عکس cut away : در گوگل

آیا معنی Cut Away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )