برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Customization Framework

Customization Framework را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
چارچوب متناسب سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Customization Framework مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )