برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

Crescentic fracture

معنی Crescentic fracture در دیکشنری تخصصی

Crescentic fracture
[زمین شناسی] شکستگی هلالی یک اثر هلالی به شکل شکاف هذلولی شکل با اندازه ای بزرگتر (تا 12-10 سانتی متر طول) از یک خراشیدگی سطح سنگهای یخرفتی. این نشان به سمت جهتی محدب است که از آن جهت یخ حرکت کرده است (نقاط شاخی که در جهت حرکت یخ است) و از یک شکستگی منفرد بدون از بین بردن هیچ سنگی تشکیل شده است. مقایسه شود با: شکستگی ماه مانند، گوژ هلالی، مترادف: شکاف یا درز هلالی.

Crescentic fracture را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Crescentic fracture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )