برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Creating accountability

Creating accountability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
ایجاد جوابگویی/ پاسخگویی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Creating accountability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )