برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1398 100 1

Counselor

/ˈkaʊnsələr/ /ˈkaʊnsələ/

معنی: مشاور، رایزن، وکیل مدافع، مستشار

بررسی کلمه Counselor

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who gives or is hired to give counsel.
مشابه: adviser, guide

- a guidance counselor
[ترجمه ترگمان] مشاور راهنما
[ترجمه گوگل] یک مشاور راهنمایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: someone hired to supervise children at a camp.

(3) تعریف: an attorney, esp. one who represents clients in court; lawyer.
مشابه: attorney, counsel, defense, lawyer

واژه Counselor در جمله های نمونه

1. I went to a counselor for guidance on my career.
[ترجمه ترگمان]من به یه مشاور برای راهنمایی کارم رفتم
[ترجمه گوگل]من برای مشاوره در مورد حرفه من به مشاور مراجعه کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Confidentiality is implicit in your relationship with a counselor.
[ترجمه ترگمان]قابلیت اعتماد به طور ضمنی در رابطه شما با یک مشاور صادق است
[ترجمه گوگل]محرمانه بودن در رابطه شما با مشاور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His elder sister had been his guide,counselor,and friend.
[ترجمه محمد امین دری] خواهر بزرگترش راهنما،مشاور و دوستش بود
|
[ترجمه نیلا] خواهر بزرگترش مشاور راهنمای دوستش بود|
[ترجمه ترگمان]خواهر بزرگش مشاور، مشاور و دوس ...

مترادف Counselor

مشاور (اسم)
adviser , consultant , counselor , advisor , councilor , solicitor
رایزن (اسم)
adviser , consultant , counselor , advisor , councilor , councillor
وکیل مدافع (اسم)
advocate , counselor , attorney , barrister , counsellor
مستشار (اسم)
counselor , councilor , councillor , counsellor

معنی عبارات مرتبط با Counselor به فارسی

(به ویژه در مورد امور آموزشی یا کاریابی یا مسائل شخصی) مشاور، اندرزگر، سگالشگر، رایزن، ناصح، مشیر، (حقوق) وکیل دادگستری، وکیل دادگاه، وکیل دعاوی (عنوان کامل آن: counsel(l)or-at-law)، (به ویژه در سفارتخانه ها و نمایندگی ها) رایزن امور حقوقی

معنی کلمه Counselor به انگلیسی

counselor
• person who advises, person who offers counsel; lawyer, advocate; supervisor
educational counselor
• one who provides educational counseling, one who offers guidance about educational options

Counselor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تارا
مشاور
M.Amin
مسئول ناظر اردو
ayda
وکیل یا مشاور
رضا پورمحمدی
وکیل -مشاور
mina
دادرس
O- o
راهنما اردو
Amin
A counselor gives advice to people
^~^
مشاور،کسی که مشاوره میدهد
Mahya
مسؤل
թгเ
A counselor is the spirit of a dead person
shiva_sisi‌
a fire made outdoors by people who are camping
shiva_sisi‌
A counselor gives advice to people
عسلی
مشاور تحصیلی
M.t
مشاور
مثال:
Last week , l went to my school counselor for lesson planning
ariana
حسابدار
🎃
.A counselor gives advice to people

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی counselor
کلمه : counselor
املای فارسی : کونسلر
اشتباه تایپی : زخعدسثمخق
عکس counselor : در گوگل

آیا معنی Counselor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )