برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1414 100 1

Cost Plus Transfer Pricing

معنی Cost Plus Transfer Pricing در دیکشنری تخصصی

Cost Plus Transfer Pricing
[حسابداری] قیمت گذاری (داخلی) بر مبنای بهای تمام شده به اضافه چند درصد

Cost Plus Transfer Pricing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cost Plus Transfer Pricing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )