برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1701 100 1
شبکه مترجمین ایران

Contour mining | minning | minning

معنی Contour mining | minning | minning در دیکشنری تخصصی

Contour mining | minning | minning
[زمین شناسی] استخراج کنتوری این روش برای آن دسته از معادن زغالسنگ به کار می رود که رگه معدنی به صورت افقی یا با شیب بسیار کم و در مناطق کوهستانی و مرتفع واقع شده و ضخامت باطله روی زغالسنگ در بعضی مناطق به حدی است که امکان استخراج همه زغال وجود ندارد. روش استخراج تقریباً مانند روش مسطحی است. مسیله مهمی که در این روش مطرح است این است که سنگهای باطله و پوششی باید در نزدیکترین محل ممکن انباشته شوند و اکر این کار کنترل نشده باشد، ممکن است باعث تشکیل لجن در نهرها شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Contour mining | minning | minning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )