برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Confused person

Confused person را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
شخص اغتشاشگر. فرد دلخراس : بكسي گفته ميشود با اطلاعات نامربوط اغتشاشگري ميكند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Confused person مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )