برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Computationally intensive

Computationally intensive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
پرمحاسبه، محاسبه بر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Computationally intensive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )