برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1351 100 1

Compositor Viewer

معنی Compositor Viewer در دیکشنری تخصصی

Compositor Viewer
[زمین شناسی] مرورگر، ترکیب گر دستگاهی که در آن تصاویر چند طیفی سفید و سیاه ثبت می شوند و با نورهای رنگی تصویر می شوند تا تولید یک تصویر رنگی بنمایند.

Compositor Viewer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Compositor Viewer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )