برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Common Component Knowledge

Common Component Knowledge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
دانش جزئی مشترک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Common Component Knowledge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )