برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Common Architectural Knowledge

Common Architectural Knowledge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
دانش معماری مشترک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Common Architectural Knowledge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )