برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

Colourful

/ˈkʌləfəl/ /ˈkʌləfəl/

رنگارنگ

واژه Colourful در جمله های نمونه

1. Colourful illustrations are integrated into the text.
[ترجمه ترگمان]تصاویر Colourful در متن ادغام می‌شوند
[ترجمه گوگل]تصاویر رنگی به متن متصل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The body has no colourful feng sf wing, mind ACTS upon mind.
[ترجمه ترگمان]روح مانند بال sf که ذهن در ذهن خود جمع و جور نیست
[ترجمه گوگل]بدن هیچ جناح رنگی فنگ SF ندارد، ذهن ACTS ذهن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The flowers were colourful and the scenery magnificent.
[ترجمه ترگمان]گل‌ها رنگارنگ و مناظر عالی بودند
[ترجمه گوگل]گل ها رنگارنگ و منظره با شکوه بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many of them wore colourful national costumes.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از آن‌ها لباس‌های رنگارنگ و رنگارنگ می‌پوشیدند
[ترجمه گوگل]بسیاری از آنها لباس ملی رنگارنگ داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Colourful در دیکشنری تخصصی

[نساجی] رنگارنگ - چند رنگی - چند رنگ

معنی کلمه Colourful به انگلیسی

colourful
• full of color, multicolored; not predictable, not regular; picturesque; exciting and interesting; characterized by profane words or curses (also colorful)
• something that is colourful has bright colours.
• colourful also means interesting and exciting.
• if someone uses colourful language, they use words to describe things in an interesting but also sometimes rude or offensive way.

Colourful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما محمدیان
پر از شور و هیجان
با علاقه
سجاد مصلحی
رنگارنگ - رنگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی colourful

کلمه : colourful
املای فارسی : کلورفول
اشتباه تایپی : زخمخعقبعم
عکس colourful : در گوگل

آیا معنی Colourful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )