برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

Colour matching

معنی Colour matching در دیکشنری تخصصی

Colour matching
[نساجی] رنگ همانندی - رنگرزی منسوج بر حسب نمونه موجود
[نساجی] توابع رنگ همانندی
[نساجی] رنگ همانندی افزایشی

Colour matching را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Colour matching مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )