برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1517 100 1
شبکه مترجمین ایران

Colour Intermediate Positive

معنی Colour Intermediate Positive در دیکشنری تخصصی

Colour Intermediate Positive
[سینما] نسخه مثبت واسطه رنگی

Colour Intermediate Positive را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Colour Intermediate Positive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )