برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Collective Knowledge

Collective Knowledge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
دانش جمعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Collective Knowledge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )