برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

Collection Agency

واژه Collection Agency در جمله های نمونه

1. But it was opposed by the Senate's Environment Committee, industry, local authority refuse collection agencies and environmentalists.
[ترجمه ترگمان]اما با مخالفت کمیته محیط‌زیست مجلس سنا، صنعت، مقامات محلی، آژانس‌های جمع‌آوری و متخصصان محیط‌زیست مخالف بودند
[ترجمه گوگل]اما این کمیته توسط کمیته محیط زیست سنا، صنعت، سازمان های جمع آوری مسکن و سازمان محیط زیست مخالف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You could work for a third party collection agency, collecting debts from businesses (known as commercial collection) or individuals (consumer collection).
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید برای یک آژانس جمع‌آوری ثالث، جمع‌آوری بدهی‌ها از کسب و کارها (که به عنوان مجموعه تجاری شناخته می‌شود)یا افراد (مجموعه مصرف‌کننده)کار کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید برای یک آژانس جمع آوری شخص ثالث، جمع آوری بدهی ها از کسب و کار (به نام مجموعه تجاری) یا افراد (مجموعه مصرف کننده) کار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Company is a collection agency, one individual in the sale of enterprises.
[ترجمه ترگمان]شرکت یک اداره جمع‌آوری، یک فرد در فروش شرکت‌ها است
[ترجمه گوگل]این شرکت یک آژانس جمع آوری، یک فرد در فروش شرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی Collection Agency در دیکشنری تخصصی

Collection Agency
[حسابداری] موسسه خدماتی وصول مطالبات
[حقوق] بنگاه یا نمایندگی وصول، تحصیلداری

معنی کلمه Collection Agency به انگلیسی

collection agency
• intelligence division continuously and systematically collecting information; agency that collects payments on unpaid bills, firm that collects payments on delinquent loans, business that collects unpaid bills for other companies

Collection Agency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Collection Agency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )