برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

Collect

/kəˈlekt/ /kəˈlekt/

معنی: متراکم کردن، جمع کردن، گرد اوردن، فراهم اوردن، وصول کردن، فراهم کردن، جمع اوری کردن، مدون کردن
معانی دیگر: گردآوری کردن، بر هم کردن، وصل کردن (از منابع گوناگون)، (حواس و غیره) جمع کردن یا شدن، جمع و جور کردن، مشایعت کردن، با خود بردن، دور هم جمع شدن، گرد آمدن، انباشته شدن، استنتاج کردن، نتیجه گرفتن، (در برخی مراسم کلیسایی) دعای کوتاه

بررسی کلمه Collect

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: collects, collecting, collected
(1) تعریف: to gather together or assemble.
مترادف: amass, assemble, gather, pile up
متضاد: disperse, distribute, scatter
مشابه: agglomerate, aggregate, cluster, compile, concentrate, congregate, convene, converge, convoke, group, heap, huddle, marshal, mass, pile, raise, rendezvous, scrape together, stack, summon

- I collected the various papers that were lying on the desk.
[ترجمه ترگمان] کاغذهای مختلف را که روی میز قرار داشتند جمع کردم
[ترجمه گوگل] من مقالات مختلفی را روی میز گذاشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to accumulate and make a collection of.
مترادف: accumulate, amass, cumulate, save
مشابه: garner, gather, hoard, raise, squirrel, stash, stow

- He collects stamps as a hobby.
[ترجمه Avin💋] او به عنوان سرگرمی تمبر جمع می کند
|
[ترجمه mobinaa] او برای سرگرمی تمبر هایی ا جمع آوری میکند
...

واژه Collect در جمله های نمونه

1. to collect one's thoughts
حواس خود را جمع کردن،افکار خود را متمرکز کردن

2. to collect taxes
مالیات جمع آوری کردن (وصول کردن)

3. a collect telephone call
(آمریکا) مکالمه‌ی تلفنی که پول آن را شخصی که به او تلفن شده است می‌پردازد

4. plethoric volumes that collect dust in his house
کتاب‌های زیادی که در خانه‌ی او گرد و غبار جمع می‌کنند

5. i have tried to collect a corpus of his works
کوشیده‌ام جنگی از آثار او را گرد آورم.

6. i am going to school to collect my children and take them to my brother's house
به مدرسه می‌روم که بچه‌هایم را برداشته و به منزل برادرم ببرم.

7. we monitor the upper air to collect evidence of atomic explosions
ماجو فوقانی را برای گردآوری مدرک انفجار اتمی بررسی (تابش سنجی) می‌کنیم.

8. As soon as he finished reading the collect letter, he flew into a rage and tore it into pieces.
[ترجمه ترگمان]به محض اینکه خواندن نامه را تمام کرد، خشمگین شد و آن را تکه‌تکه کرد
[ترجمه گوگل]به محض پایان خواندن نامه جمع آوری، او به خشم رفت و آن را به قطعات تقسیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As soon a ...

مترادف Collect

متراکم کردن (فعل)
assemble , accumulate , amass , condense , compress , collect , congest , jam
جمع کردن (فعل)
gross , total , add , collect , stack up , aggregate , eke , roll up , gather , tot , sum , call up , agglomerate , convene , flock , cluster , floc , furl , constrict , purse , immobilize
گرد اوردن (فعل)
assemble , amass , collect , compile , troop
فراهم اوردن (فعل)
assemble , collect , gather
وصول کردن (فعل)
receive , collect , receipt , cash
فراهم کردن (فعل)
get , collect , establish , obtain , troop , create
جمع اوری کردن (فعل)
levy , collect , mass , muster , reap , rake , cull
مدون کردن (فعل)
collect

معنی عبارات مرتبط با Collect به فارسی

(بازرگانی) پرداخت هنگام تحویل در مقایسه با پرداخت هنگام سفارش کالا (cod هم می گویند)
تمرکز قوا دادن،فکر را متمرکز کردن، خود را آرام کردن،بر خود مسلط شدن، دوباره گردآوری کردن،دوباره جمع کردن

معنی Collect در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] وصول کردن
[مهندسی گاز] جمع کردن
[ریاضیات] وصول کردن، جمع آوری، گردآوری کردن، گرد آوردن، گردآوری
[عمران و معماری] خار طوقی
[حقوق] پسکرایه، پرداخت کرایه توسط گیرنده در مقصد

معنی کلمه Collect به انگلیسی

collect
• short prayer
• gather; take payments (of money); assemble
• having the receiver pay the charges (for a phone call)
• if you collect a number of things, you bring them together from several places.
• if you collect things as a hobby, you get and keep a large number of them because you are interested in them.
• when you collect someone or something, you go and fetch them from somewhere.
• when things collect somewhere, they gather there over a period of time.
• if you collect for a charity or for a present, you ask people to give you money for it.
• if you collect yourself or collect your thoughts, you make an effort to calm or prepare yourself.
• if you collect up a number of things, you bring them together from different places.
collect and collate evidence
• gather and arrange evidence
collect call
• telephone call in which the receiver pays the charges
collect evidence
• gather witnesses, collect proof
collect on delivery
• payment made upon delivery of an item, cod
collect stamps
• gather various postage stamps as a hobby

Collect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M
To go and get some one or some thing
Koosha
جمع اوری کردن
Ghazal
To bring things together from different people or places
Baran
جمع اوردن،گرد اوری کردن و...
نگین
(چمدان،بار،..)تحویل گرفتن
Sadaf
Take things from different people or places and put then togrther
AHC
bring a number of things together
mhr
گرد اوری
🦋
جمع اوري
محمد شریعتی
دنبال شخصی رفتن

I will collect ali from the airport
. من دنبال علی در فرودگاه خواهم رفت
tinabailari
my grand father has collected different kinds of coins for many years
tinabailari
bill is helping the teacher to collect the students' homework
sahar
bring a number of things together
ن م
وصول ، دریافت
Adel
گرفتن و بردن
فاطمه مقصودی
Bring a number of things together
جمع آوری کردن/جمع کردن
جمله نمونه:Collecting old coins
کانون زبان ایران ترم:Reach 4
Unit 9
نارین
کانون زبان ایران
Collect their home work
دفتر هایشان را جمع کن
shiva_sisi‌
bring a number of things together
جمع اوردے کردنـــ
shuku
درمجموع، جمع
زهرا مرادی
آوردن-جمع کردن-جمع شدن
مهم نیست
جمع آوری،جمع کردن.
T_T
Bring A Number Of Things Together
برگرفته از کتاب :English Time 6
ترم :Reach 4
صفحه :62
Unit 9
T_T
Collect =جمع آوری کردن
🖤Ayda🖤
جمع کردن
ARSHAM
جمع کردن
sara .bb
Bring a number of things together
جمع آوری کردن/جمع کردن
جمله نمونه:Collecting old coins
کانون زبان ایران ترم:Reach 4
Unit 9
👑F.A👑
جمله نمونه:Asr jadid Program With the help of people collecting livelihoods for flood victims.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی collect
کلمه : collect
املای فارسی : کللکت
اشتباه تایپی : زخممثزف
عکس collect : در گوگل

آیا معنی Collect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )